BOKNINGSVILLKOR

SPAIN NATURAL TRAVEL (nedan kallat ”SNT”, ”företaget”) är en registrerad och fullt konsoliderad resebyrå och researrangör med licens CAA 393 och skatte registreringsnummer 7322949E, med registrerad adress Calle Los Olivos 3, 1B, Huesca (Huesca) – Spanien. Detta dokument visar de allmänna villkor som erbjuds användare och kunder på webbplatsen.

1. BETALNINGSPOLICY

1.1 Insättningar

För att garantera en bokning krävs en ifylld boknings blankett och en handpenning. Du och alla andra personer som du reser tillsammans med godkänner dessa villkor genom att betala denna deposition. Observera att priser och tillgänglighet inte garanteras förrän du har betalat in din handpenning.

När den är bekräftad säkrar depositionen din bokning och återbetalas endast om företaget ställer in bokningen på grund av ett otillräckligt antal bokningar före förfallodagen eller någon annan oförutsedd händelse. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera en bokning efter eget gottfinnande.

1.2 Balans

Det utestående beloppet måste betalas senast sex veckor före den bokade semesterns startdatum. På din faktura visas när saldot ska betalas i båda fallen. Om inte hela beloppet har bekräftats senast det datum som anges på fakturan förbehåller vi oss rätten att avbryta din bokning utan återbetalning, efter eget gottfinnande.

1.3 Betalningssätt

Betalningen av 10 % av handpenningen kan göras med kreditkort. För att undvika ytterligare avgifter rekommenderar vi starkt att du gör utestående betalningar genom banköverföring (dvs. i form av en banköverföring) till det relevanta kontot som kommer att skickas när insättningen har betalats. Betalning via vår säkra betalnings gateway kan dock ordnas med en tilläggsavgift på upp till 5 % för att täcka de relevanta avgifterna.

1.4 Valuta och priser

Alla priser och betalningar är i euro och gäller från och med den dag då de publicerades i våra broschyrer och på vår webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på våra upplevelser när som helst innan vi ingår ett avtal med dig. Om så är fallet kommer vi att meddela dig innan vi ingår ett sådant avtal.

Alla priser inkluderar moms.

Alla priser inkluderar allt som anges i avsnittet "Vad som ingår" i resplanen. Observera att lokala turistskatter eller liknande skatter kan införas eller ändras utan föregående meddelande. Vi tar inget ansvar för dessa kostnader, som måste betalas av dig och som inte ingår i priset för din semester.

2. AVBOKNINGSREGLER

2.1 Kundens uppsägning

Du kan avbryta din bokning när som helst. Alla avbokningar måste meddelas via e-post och kommer att betraktas som effektiva när de tas emot.

För alla avbokningar som görs av kunden gäller följande avboknings avgifter:

42 dagar eller mer: förlust av insättningen

36 till 41 dagar före avresa: 50 % av den totala fakturerade kostnaden.

35 dagar eller mindre: 100 % av den totala fakturerade kostnaden.

2.2 Uppsägning av företaget

Observera att varje resa endast kan genomföras om det minsta antalet deltagare som anges i varje resplan uppnås minst 42 dagar före avresa.

Om paketresan ställs in före avresa av någon anledning som inte kan tillskrivas kunden, återbetalas alla betalda belopp eller så erbjuds en alternativ semester av jämförbar standard (vi återbetalar eventuell prisskillnad om alternativet är av lägre värde). Vi tar inget ansvar för flyg eller andra resekostnader.

3. BOKNINGAR OCH LEVERANTÖRSBYTEN

3.1. Särskilda önskemål

Särskilda önskemål, t.ex. kostkrav, måste meddelas vid boknings tillfället. Vi kommer att meddela de relevanta leverantörerna om dina krav, men vi kan inte garantera att sådana önskemål kommer att uppfyllas. Dessutom har vi inget ansvar om sådana önskemål inte uppfylls.

3.2 Ändringar av resplanen

Observera att våra resplaner inte utgör avtal och att vi förbehåller oss rätten att ändra dem när som helst av nödsituationer, logistiska skäl eller andra skäl för att garantera individernas hälsa och säkerhet. Eventuella ändringar av resplanen kommer alltid att göras i enlighet med varje programs karaktär. Det slutliga beslutet om ändringar fattas av vårt kontor eller våra erfarna värdar och ledare, som ofta är bäst lämpade att bedöma situationen "på plats". Vi är inte ansvariga för eventuella förluster till följd av förseningar eller ändringar, men i möjligaste mån kommer vi att ge proportionell återbetalning för oanvända tjänster.

4. OBS!

4.1 Rekommendationer

Kunderna måste godkänna våra rekommendationer samt de instruktioner som ges av värdarna och ledarna för aktiviteten när det gäller logistik, säkerhet och underhåll. Om detta krav inte uppfylls kan det leda till att du utesluts ur gruppen och förlorar rätten till återbetalning, liksom om du uppträder på ett sätt som enligt värdarnas eller ledarnas uppfattning allvarligt kan skada andra gruppmedlemmars säkerhet, välbefinnande och nöje.

4.2 Husdjur

Vi beklagar att husdjur inte är tillåtna på våra turer om inte annat anges i det aktuella programmet.

4.3 Rök och dryck

Observera att gästerna inte får röka eller vape i något fordon som används i nära sällskap med andra gruppmedlemmar eller på någon plats där det kan finnas en risk för brand.

Observera att det inte är tillåtet att ta med alkoholhaltiga drycker in i installationerna om inget annat anges.

4.4 Marknadsföring material

Vi förbehåller oss rätten att fotografera under våra turer och att använda bilderna i reklamsyfte.

Genom att boka med oss godkänner resenärerna att deras bild används på detta sätt; kunder som föredrar att deras bild inte används måste meddela oss detta före resan.

4.5 Skadeansvar

Kom ihåg att kunden är ansvarig för alla skador på den levererade utrustningen, lokalerna, fordonen eller innehållet (t.ex. möbler) som orsakas av  handlingar eller försummelser, och är därför skyldig att betala ersättning.

5. VÅRT ANSVAR

5.1. Resepaket definition

Den kombination av turisttjänster som erbjuds dig är ett paket i den mening som avses i definitionen i artikel 150 och följande artiklar i den spanska allmänna lagen om konsument- och användarskydd.

5.2. Ansvar

Vi tar på oss ansvaret om någon av de tjänster som vi enligt avtalet är skyldiga att tillhandahålla visar sig vara bristfällig eller inte hålla en rimlig standard. Vi tar också ansvar för förlust eller skada som beror på bevisat försumliga handlingar eller försummelser av våra anställda eller våra underentreprenörer, agenter eller leverantörer eller deras anställda och/eller agenter.

5.3. Skyldighet

Vi accepterar ansvar för dödsfall, personskada eller sjukdom som beror på vår bevisade vårdslöshet eller våra anställdas eller våra underleverantörers eller leverantörers eller deras anställda och/eller agenter, förutsatt att de agerade inom ramen för sin anställning vid tidpunkten.

5.4 Påståenden

Krav med avseende på de frågor som avses i punkterna 5.2 och 5.3 ska (med avseende på ansvar och kvantum) omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolar i Spanien.

5.5 Bevisad oaktsamhet

Om vi har fullgjort vårt ansvar enligt punkterna 5.2 och 5.3, kommer vi inte att acceptera något ansvar, såvida det inte beror på bevisad vårdslöshet, för dödsfall eller personskada, förlust av eller skada på egendom, förlust, skada, försening eller omdirigering av ditt bagage eller dina tillhörigheter.

5.6 Exceptionella omständigheter

Vi accepterar inget ansvar för förluster eller extra kostnader som uppstår till följd av förseningar i transporten, sjukdom, väder, krig eller andra politiska kriser, strejker eller andra händelser som utgör force majeure. Alla sådana förluster eller extra kostnader ska bäras av kunden.

5.7 Standards of accommodation

Standarden för boende, transporter, säkerhet, trygghet, hygien, medicinska faciliteter och annan infrastruktur bör alltid uppfylla lagstadgade krav, men kan ibland vara lägre än vad du normalt förväntar dig. Din bokning accepteras under förutsättning att du inser att filosofin för denna typ av resor är att den tillåter alternativ och en betydande grad av flexibilitet i resandet.

6. FUNKTIONSHINDER OCH MEDICINSKA TILLSTÅND

6.1 Funktionshinder Och Medicinska Tillstånd

Genom att bekräfta din resa och betala depositionen samtycker du till att alla personer som du reser med är i ett lämpligt fysiskt och psykiskt skick för att alla deltagare ska kunna njuta av resan enligt planerna. Om så inte är fallet måste du informera oss i förväg så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa resplanen i enlighet med detta om det är möjligt, eller på annat sätt erbjuda dig möjligheten att avboka eller skjuta upp resan.

7. FÖRSÄKRINGAR OCH RESERÅD

7.1 Reseförsäkring

Adekvat och giltig reseförsäkring är obligatorisk för alla våra resenärer, och ett villkor för att acceptera din bokning är att du godkänner att du har tecknat en adekvat och giltig reseförsäkring. För att skydda dig själv bör du teckna en omfattande reseförsäkring som täcker detta så snart som möjligt.

7.2 Europeiskt sjukförsäkringskort

För gäster från EU: E111-blanketten har ersatts av det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC). Vi rekommenderar alla gäster att skaffa ett EHIC-kort före resan (detta är inte en ersättning för en reseförsäkring).

7.3 Officiell reseråd

För att bedöma och skydda dig mot eventuella risker på din valda destination rekommenderas det starkt att du konsulterar webbplatsen Spain Travel Health innan du bokar och regelbundet innan du reser.

8. KLAGOMÅL OCH STÖD

8.1 Om du har ett klagomål

Om du har ett klagomål på någon av de tjänster som ingår i din semester och/eller behöver hjälp när som helst, måste du informera din reseledare eller oss omedelbart, så att vi kan göra alla rimliga ansträngningar för att åtgärda problemet.

8.2 Om du fortfarande är missnöjd

Om du fortfarande inte är nöjd, vänligen skicka oss fullständiga uppgifter inom 28 dagar efter din hemkomst, med din boknings referens och all annan relevant information. Skriv kort och koncist och gå till saken. Om du inte följer detta enkla klagomåls förfarande kan din rätt till ersättning påverkas eller till och med gå förlorad om du inte följer detta enkla klagomåls förfarande.

9. RÄTTSLIGA TVISTER:

9.1 Rättslig tvistlösning

För att lösa juridiska tvister eller osäkerheter i samband med bokningar och reserverade evenemang ska spansk lag tillämpas, och alla eventuella tvister ska lösas i en spansk domstol.

SPAIN NATURAL TRAVEL, MED LICENS CAA 393, UPPFYLLER DE RÄTTSLIGA, FINANSIELLA OCH FÖRSÄKRINGSMÄSSIGA KRAVEN ENLIGT RESEBYRÅBESTÄMMELSERNA I SPANSK OCH EUROPEISK LAGSTIFTNING.