Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss, på Spain Natural Travel, har skapat följande sekretesspolicy för att berätta vilken information vi samlar in när du besöker vår webbplats https://spainnaturaltravel.com, varför vi samlar in den och hur vi använder den.
Termerna ”Du”, ”Din”, och ”Användare” avser den enhet/person/organisation som använder vår webbplats.
När denna policy nämner ”vi”, ”oss” och ”vår” hänvisar den till Spain Natural Travel och dess dotterbolag.
Denna sekretesspolicy regleras av våra användarvillkor.
För frågor om denna policy eller för begäran om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@spainnaturaltravel.com.

1. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG

På SPAIN NATURAL TRAVEL behandlar vi den information du ger oss för att kunna ge dig den begärda tjänsten och fakturera dig. De uppgifter som lämnas kommer att bevaras så länge som affärsförhållandet upprätthålls eller så länge som det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter och uppfylla eventuella skyldigheter som kan uppstå i samband med att det syfte för vilket uppgifterna samlades in uppfylls.

För att kunna erbjuda dig tjänster och när det finns en rättslig skyldighet av de rättsliga skäl som beskrivs ovan kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part, t.ex. leverantörer som vi samarbetar med för att tillhandahålla din bokning. Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartstjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för egna syften och vi tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för specifika syften och i enlighet med våra instruktioner.

2. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi behandlar din information i enlighet med de allmänna principerna för databehandling.
Vi samlar normalt in personuppgifter från dig endast när vi har ditt samtycke till detta, när vi behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig eller när behandlingen är i vårt legitima affärsintresse.

3. SNT REWARDS CLUB

Genom att gå med i vårt lojalitetsprogram SNT rewards club godkänner du att vi erbjuder dig produkter och tjänster i anslutning till de avtalade produkterna och tjänsterna och att vi behåller dig som kund. Vi vill aldrig skicka vår marknadsföring till någon som inte är intresserad av att få detta innehåll. Om du har bestämt dig för att inte längre vilja få nyheter från oss kan du avregistrera dig från programmet genom att klicka på länken för avregistrering som finns i alla våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss.

4. COOKIES

Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din dator när du besöker vår webbplats. Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och göra den lättare att använda Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och göra den lättare att använda. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen användare och undvika upprepade förfrågningar om samma information.
Se vår Cookiepolicy för mer information om vilka cookies vi använder.
Du kan hitta mer information om hur du raderar cookies och annan användbar information om användningen av cookies på webbplatsen http://www.allaboutcookies.org/ .

5. INFORMATION OM MINDERÅRIGA

Den här webbplatsen och våra tjänster är inte avsedda för eller riktade till personer under 18 år. Vi samlar inte medvetet in eller begär information från minderåriga. Vi tillåter inte medvetet minderåriga att använda vår webbplats eller våra tjänster.
Vi raderar all information som vi upptäcker har samlats in från en minderårig. Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du tror att vi kan ha information om ett barn.

6. KÄNSLIG INFORMATION

Vi samlar inte in känslig information som politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller etniskt ursprung, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, hälsouppgifter eller uppgifter om sexuell läggning.
Vänligen skicka, ladda upp eller ge oss inga känsliga uppgifter och kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du tror att vi kan ha sådan information. Vi har rätt att ta bort all information som vi tror kan innehålla känsliga uppgifter.

7. RETENTION

Vi behåller din personliga information för att tillhandahålla tjänster till dig och om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.
Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att tillhandahålla tjänster till dig, om det inte krävs en längre tidsperiod enligt lag eller förordning.

8. DINA RÄTTIGHETER

  • Du har ett antal rättigheter när det gäller skyddet av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är:
  • · Rätten att få tillgång till den information som vi har om dig. Om du vill få tillgång till de personuppgifter som vi samlar in kan du göra det när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
  • · Rätten att korrigera felaktig information om dig Du kan korrigera, uppdatera eller begära att dina personuppgifter raderas genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
  • · Rätt att invända mot behandling. Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen före återkallandet av ditt samtycke.
  • · Rätten att lämna in ett klagomål. Du kan ställa frågor eller lämna klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten i ditt hemland om dina rättigheter har kränkts. Vi rekommenderar dock att du försöker nå en fredlig lösning på den eventuella tvisten genom att först kontakta oss.
  • · Rätten att radera alla uppgifter om dig. Du kan kräva att uppgifterna raderas utan onödigt dröjsmål av legitima skäl, till exempel när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller när uppgifterna har behandlats olagligt.
  • Du har rätt att få information om huruvida SPAIN NATURAL TRAVEL behandlar dina personuppgifter, så att du kan utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering och överföring av uppgifter samt invändning och begränsning av behandlingen mot SPAIN NATURAL TRAVEL, Calle Los Olivos 3 1B 22005 Huesca.
    eller till e-postadressen info@spainnaturaltravel.com, och bifoga en kopia av ditt ID-kort eller motsvarande handling.
  • · På samma sätt, och särskilt om du anser att du inte har fått full tillfredsställelse när du har utövat dina rättigheter, kan du lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten genom att vända dig till den spanska dataskyddsbyrån, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

9. GENOMFÖRANDE AV POLITIKEN

Denna policy skapades med hjälp av TermsHub.io och Privacy Policy Generator och gäller endast för tjänster som erbjuds av vårt företag. Vår policy gäller inte för tjänster som erbjuds av andra företag eller personer, inklusive produkter eller webbplatser som kan visas i sökresultat, webbplatser som kan innehålla våra tjänster eller andra webbplatser som är länkade från vår webbplats eller våra tjänster.

10. ÄNDRINGAR

Vår policy kan ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera alla ändringar av policyn på vår webbplats och om ändringarna är betydande kan vi överväga att tillhandahålla ett mer explicit meddelande (inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelanden om ändringar av policyn).

11. GODKÄNNANDE AV DENNA POLICY

Vi utgår från att alla användare av denna webbplats har läst detta dokument noggrant och godkänner dess innehåll. Om någon inte samtycker till denna policy bör han eller hon avstå från att använda vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår policy när som helst och att meddela detta på det sätt som anges i avsnitt 10. Din fortsatta användning av denna webbplats innebär att du godkänner den reviderade policyn.

12. IMMATERIELL ÄGANDERÄTT TILL INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN

Licensrättigheterna för alla texter (nyheter, koncept, åsikter och andra relaterade texter) och grafiska element (design, fotografier, videor, logotyp, källkod och liknande) som används på denna webbplats tillhör uteslutande Spain Natural Travel eller har förvärvats genom avtal med tredje part.

13. YTTERLIGARE INFORMATION

Tack för ditt förtroende. Om du har frågor eller funderingar om de uppgifter vi samlar in eller hur vi använder dem kan du skicka ett e-postmeddelande till info@spainnaturaltravel.com eller ringa (+34) 633 143 199.